For 7000 år siden var Arresø en del af en lavvandet fjord kaldet Arre Fjord. Her boede Stenalderjægere og -samlere i den ældst kendt landsby ved Vejlebro. Fjorden vedblev med at være fjord indtil formdentlig år 1100-1200, måske senere, hvor renden mellem havet og den indre fjord lukkede sig og Arresø var en realitet. Fra år 1717 til 1719 gravede man kanalen mellem Arresø og Roskilde Fjord, den der idag går gennem Frederiskværk idylliske midpunkt. Kanalen har til formål, at sørge for tilstrækkelig med afvanding af Arresø fordi den oprindelige afvandinge, Byddinge å (Arrenakke Å), sandede til go alet ikke kunne kalre opgaven.

Arresø er Danmarks største sø med et areal på 40,72 km2. Søen er fladvandet med en største dybde på 5,6 m. Vandspejlet ligger normalt 3,9 m over havets overflade og middeldybden er 3,1 meter. Oplandsarealet til søen (det landareal hvorfra søen modtager nedbør) er på 216 km². Vandets opholdstid i søen er 3,1 år. Se Naturstyrelsens hjemmeside her:
 

http://www.naturstyrelsen.dk/Naturoplevelser/Beskrivelser/Hovedstaden/Arresoe

Her kan du finde mange informationer om hvad der lever og bor omkring Arresø www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Artsleksikon/Dyr/Pattedyr/Gnavere/Baever/Baeverudsaetning.htm

Portalen til naturen, Auderød Havn og Arresø.

Fakta om NCAH

Foreningen har deltagelse fra: forskellige foreninger med interesse i Auderød Havn og Arreø.

Kontakt

Navn*
Mail*
Emne*